Zanim…

Całej przeszłości się wyrzekłem Tyś rajem moim, moim piekłem *